ABS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ABS er:

NorskEngelsk
ABS

Beskrivelse

Returnerer absoluttverdien til et tall. Absoluttverdien til et tall er tallet uten fortegn.Mer informasjon (kilde)