ACOSH på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ACOSH er:

EngelskNorsk
ACOSH
ARCCOSH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall. Tall må være større enn eller lik 1. Den inverse hyperbolske cosinus er verdien der den hyperbolske cosinus er tall, slik at ARCCOSH(COSH(tall)) er lik tall.Mer informasjon (kilde)