ADDRESS på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ADDRESS er:

EngelskNorsk
ADDRESS
ADRESSE

Beskrivelse

Du kan bruke funksjonen ADRESSE til å hente adressen til en celle i et regneark når rad- og kolonnenummeret er gitt. ADRESSE(2;3) returnerer for eksempel $C$2. Og i eksemplet ADRESSE(77;300) returneres $KN$77. Du kan bruke andre funksjoner som funksjonene RAD og KOLONNE til å skaffe radnummer- og kolonnenummerargumentene (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.) for funksjonen ADRESSE.Mer informasjon (kilde)