AMORDEGRC på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AMORDEGRC er:

NorskEngelsk
AMORDEGRC

Beskrivelse

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode. Denne funksjonen er tatt med for det franske regnskapssystemets skyld. Hvis et aktivum blir kjøpt inn midt i en regnskapsperiode, vil den proporsjonalt fordelte avskrivingen tas med i betraktningen. Funksjonen ligner AMORLINC, bortsett fra at en avskrivingskoeffisient benyttes i beregningen, avhengig av aktivas levetid.Mer informasjon (kilde)