AMORT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AMORT er:

NorskEngelsk
AMORT

Beskrivelse

Returnerer innbetalingene på en hovedstol over en gitt periode for en investering som er basert på periodiske, faste innbetalinger og en fast rentesats.Mer informasjon (kilde)