ANTALL.HVIS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ANTALL.HVIS er:

NorskEngelsk
ANTALL.HVIS

Beskrivelse

Funksjonen ANTALL.HVIS teller antall celler i et område som tilfredsstiller et enkelt vilkår du angir. Du kan for eksempel telle alle cellene som begynner en bestemt bokstav, eller du kan telle alle cellene som inneholder et tall som er større eller mindre enn tallet du angir. Anta for eksempel at du har et regneark som inneholder en liste med oppgaver i kolonne A, og fornavnet til personen som er tilordnet hver oppgave, i kolonne B. Du kan da bruke funksjonen ANTALL.HVIS til å telle hvor mange ganger en persons navn er oppført i kolonne B og på den måten finne ut hvor mange oppgaver som er tilordnet denne personen. Eksempel:

=ANTALL.HVIS(B2:B25;"Nancy")

 Obs!   Hvis du vil telle celler basert på flere vilkår, kan du se Funksjonen ANTALL.HVIS.SETT.Mer informasjon (kilde)