ÅR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ÅR er:

NorskEngelsk
ÅR

Beskrivelse

Returnerer årstallet som svarer til en dato. Årstallet returneres som et heltall i området fra 1900 til 9999.Mer informasjon (kilde)