ARBEIDSDAG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARBEIDSDAG er:

NorskEngelsk
ARBEIDSDAG

Beskrivelse

Returnerer et tall som representerer en dato som er det angitte antallet arbeidsdager før eller etter en dato (startdato). Arbeidsdager utelater helger og alle datoer som identifiseres som helligdager. Bruk ARBEIDSDAG til å ekskludere helgedager eller helligdager når du beregner forfallsdato for fakturaer, forventede leveringstider eller antall dager som blir brukt på utført arbeid.

 Tips!   For å beregne serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager det er helgedager, bruker du funksjonen ARBEIDSDAG.INTL.Mer informasjon (kilde)