ARCCOS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARCCOS er:

NorskEngelsk
ARCCOS

Beskrivelse

Returnerer arccosinus, eller den inverse cosinus, til et tall. Arccosinus er vinkelen der cosinus er tall. Vinkelen som returneres, er gitt i radianer i området 0 (null) til pi.Mer informasjon (kilde)