ARCCOSH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARCCOSH er:

NorskEngelsk
ARCCOSH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall. Tall må være større enn eller lik 1. Den inverse hyperbolske cosinus er verdien der den hyperbolske cosinus er tall, slik at ARCCOSH(COSH(tall)) er lik tall.Mer informasjon (kilde)