ARCSIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARCSIN er:

NorskEngelsk
ARCSIN

Beskrivelse

Returnerer arccosinus, eller den inverse sinus, til et tall. Arccosinus er vinkelen der sinus er tall. Vinkelen som returneres, er gitt i radianer i området -pi/2 til pi/2.Mer informasjon (kilde)