ARCSINH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARCSINH er:

NorskEngelsk
ARCSINH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall. Den inverse hyperbolske sinus er verdien der den hyperbolske sinus er tall, slik at ARCSINH(SINH(tall)) er lik tall.Mer informasjon (kilde)