ARCTANH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ARCTANH er:

NorskEngelsk
ARCTANH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall. Tall må ligge mellom -1 og 1 (men ikke være lik -1 og 1). Den inverse hyperbolske tangens er verdien der den hyperbolske tangens er tall, slik at ARCTANH(TANH(tall)) er lik tall.Mer informasjon (kilde)