ÅRDEL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ÅRDEL er:

NorskEngelsk
ÅRDEL

Beskrivelse

Beregner delen av året som representeres av antall hele dager mellom to datoer (startdato og sluttdato). Bruk regnearkfunksjonen ÅRDEL til å identifisere hvor stor andel av et helt års fordeler og forpliktelser som skal tillegges en spesifisert termin.Mer informasjon (kilde)