ÅRSAVS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ÅRSAVS er:

NorskEngelsk
ÅRSAVS

Beskrivelse

Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode.Mer informasjon (kilde)