ASINH på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ASINH er:

EngelskNorsk
ASINH
ARCSINH

Beskrivelse

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall. Den inverse hyperbolske sinus er verdien der den hyperbolske sinus er tall, slik at ARCSINH(SINH(tall)) er lik tall.Mer informasjon (kilde)