ATAN på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ATAN er:

EngelskNorsk
ATAN
ARCTAN

Beskrivelse

Returnerer arctangens, eller den inverse tangens, til et tall. Arctangens er vinkelen der tangens er tall. Vinkelen som returneres, er gitt i radianer i området -pi/2 til pi/2.Mer informasjon (kilde)