ATAN2 på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon ATAN2 er:

EngelskNorsk
ATAN2
ARCTAN2

Beskrivelse

Returnerer arctangens, eller den inverse tangens, til de angitte x- og y-koordinatene. Arctangens er vinkelen fra x-aksen til en linje som går gjennom origo (0; 0) og et punkt med koordinatene (x; y). Vinkelen blir gitt i radianer mellom -pi og pi, men ikke -pi.Mer informasjon (kilde)