AVEDEV på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon AVEDEV er:

EngelskNorsk
AVEDEV
GJENNOMSNITTSAVVIK

Beskrivelse

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien. GJENNOMSNITTSAVVIK er et mål på variabiliteten i et datasett.Mer informasjon (kilde)