AVERAGE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon AVERAGE er:

EngelskNorsk
AVERAGE
GJENNOMSNITT

Beskrivelse

Returnerer gjennomsnittet (den aritmetiske middelverdien) av argumentene. Hvis området (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) A1:A20 for eksempel inneholder tall, returnerer formelen =GJENNOMSNITT(A1:A20) gjennomsnittet av disse tallene.Mer informasjon (kilde)