AVKAST.DISKONTERT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVKAST.DISKONTERT er:

NorskEngelsk
AVKAST.DISKONTERT

Beskrivelse

Returnerer den årlige avkastningen for et diskontert verdipapir.Mer informasjon (kilde)