AVKAST.FORFALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVKAST.FORFALL er:

NorskEngelsk
AVKAST.FORFALL

Beskrivelse

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato.Mer informasjon (kilde)