AVKAST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVKAST er:

NorskEngelsk
AVKAST

Beskrivelse

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente. Bruk AVKAST til å beregne obligasjonsavkastning.Mer informasjon (kilde)