AVKORT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVKORT er:

NorskEngelsk
AVKORT

Beskrivelse

Avkorter et tall til heltall ved å fjerne desimalbrøkdelen av tallet.Mer informasjon (kilde)