AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED er:

NorskEngelsk
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED

Beskrivelse

Returnerer tall rundet av nedover, mot null, til nærmeste signifikante multiplumMer informasjon (kilde)