AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM er:

NorskEngelsk
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM

Beskrivelse

Returnerer tall avrundet oppover, bort fra null, til nærmeste signifikante multiplum. Hvis du for eksempel vil unngå tiører i prisene, og varen koster kr 44,20, bruker du formelen =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(44,20; 0,5) til å avrunde prisene oppover til nærmeste femtiøring.Mer informasjon (kilde)