AVRUND.NED på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.NED er:

NorskEngelsk
AVRUND.NED

Beskrivelse

Runder et tall ned, mot null.Mer informasjon (kilde)