AVRUND.OPP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.OPP er:

NorskEngelsk
AVRUND.OPP

Beskrivelse

Runder et tall opp, vekk fra null.Mer informasjon (kilde)