AVRUND.TIL.ODDETALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.TIL.ODDETALL er:

NorskEngelsk
AVRUND.TIL.ODDETALL

Beskrivelse

Returnerer et tall rundet opp til nærmeste hele oddetall.Mer informasjon (kilde)