AVRUND.TIL.PARTALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND.TIL.PARTALL er:

NorskEngelsk
AVRUND.TIL.PARTALL

Beskrivelse

Returnerer tall avrundet oppover til nærmeste partall. Du kan bruke denne funksjonen til å behandle elementer som kommer i par. Hvis du for eksempel har en pakkasse som kan ta rader på ett eller to elementer, vet du at kassen er full når antall elementer, avrundet oppover til nærmeste partall, stemmer med kassens kapasitet.Mer informasjon (kilde)