AVRUND på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVRUND er:

NorskEngelsk
AVRUND

Beskrivelse

AVRUND-funksjonen avrunder et tall til et angitt antall sifre. Hvis for eksempel celle A1 inneholder 23,7825 og du vil avrunde den verdien til to desimaler, kan du bruke følgende formel:

=AVRUND(A1; 2)

Resultatet av denne funksjonen er 23,78.Mer informasjon (kilde)