AVVIK.KVADRERT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVVIK.KVADRERT er:

NorskEngelsk
AVVIK.KVADRERT

Beskrivelse

Returnerer summen av datapunkters kvadrerte avvik fra utvalgsgjennomsnittet.Mer informasjon (kilde)