AVVIKFP.AVKASTNING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVVIKFP.AVKASTNING er:

NorskEngelsk
AVVIKFP.AVKASTNING

Beskrivelse

Returnerer avkastningen av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) første periode.Mer informasjon (kilde)