AVVIKSP.AVKASTNING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon AVVIKSP.AVKASTNING er:

NorskEngelsk
AVVIKSP.AVKASTNING

Beskrivelse

Returnerer avkastningen av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste periode.Mer informasjon (kilde)