BETA.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon BETA.FORDELING er:

NorskEngelsk
BETA.FORDELING

Syntaks

BETA.FORDELING(x;alfa;beta;[A];[B])

Syntaksen for funksjonen BETA.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)