BINOM.INV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon BINOM.INV er:

NorskEngelsk
BINOM.INV

Syntaks

BINOM.INV(forsøk;sannsynlighet_s;alfa)

Syntaksen for funksjonen BINOM.INV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)