BINTILDES på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon BINTILDES er:

NorskEngelsk
BINTILDES

Beskrivelse

Konverterer binærtall til heltall i 10-tallsystemet.Mer informasjon (kilde)