CELLE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon CELLE er:

NorskEngelsk
CELLE

Beskrivelse

Funksjonen CELLE returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle. Hvis du for eksempel vil kontroller at en celle inneholder en numerisk verdi i stedet for tekst når du utfører en beregning på den, kan du bruke følgende formel:

=HVIS(CELLE("type";A1)="v";A1*2;0)

Denne formelen beregner A1*2 bare hvis celle A1 inneholder en numerisk verdi, og returnerer 0 hvis A1 inneholder tekst eller er tom.Mer informasjon (kilde)