CHOOSE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon CHOOSE er:

EngelskNorsk
CHOOSE
VELG

Beskrivelse

Returnerer en verdi fra listen over verdiargumenter ved hjelp av indekstall. Bruk VELG til å velge én av opptil 254 verdier basert på indekstallet. Hvis for eksempel verdi1 til og med verdi7 er ukedagene, returnerer VELG én av dagene når et tall mellom 1 og 7 brukes som indekstall.



Mer informasjon (kilde)