CONFIDENCE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon CONFIDENCE er:

EngelskNorsk
CONFIDENCE
KONFIDENS

Syntaks

KONFIDENS(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)