COS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon COS er:

NorskEngelsk
COS

Beskrivelse

Returnerer cosinus til en gitt vinkel.Mer informasjon (kilde)