COSH på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon COSH er:

NorskEngelsk
COSH

Beskrivelse

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall.Mer informasjon (kilde)