COUNT på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon COUNT er:

EngelskNorsk
COUNT
ANTALL

Beskrivelse

Funksjonen ANTALL teller antall celler som inneholder tall, og teller også tall i listen over argumenter. Bruk ANTALL til å hente antall oppføringer i et tallfelt som er i et tallområde eller en tallmatrise.

=ANTALL(A1:A20)

Hvis fem av cellene i dette eksemplet inneholder tall, blir resultatet 5.Mer informasjon (kilde)