COUNTA på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon COUNTA er:

EngelskNorsk
COUNTA
ANTALLA

Beskrivelse

Funksjonen ANTALLA teller antall celler som ikke er tomme, i et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.).Mer informasjon (kilde)