DAG.ETTER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DAG.ETTER er:

NorskEngelsk
DAG.ETTER

Beskrivelse

Returnerer serienummeret som representerer datoen som er det angitte antall måneder før eller etter en gitt dato (startdato). Bruk DAG.ETTER til å beregne forfallsdatoer som faller på samme dag i måneden som utstedelsesdatoen.Mer informasjon (kilde)