DAG på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DAG er:

NorskEngelsk
DAG

Beskrivelse

Returnerer dagen for en dato representert av et serienummer. Dagen er angitt som et heltall mellom 1 og 31.Mer informasjon (kilde)