DANTALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DANTALL er:

NorskEngelsk
DANTALL

Beskrivelse

Teller cellene som inneholder tall som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.

Argumentet felt er valgfritt. Hvis du utelater felt, teller DANTALL alle postene i databasen som oppfyller vilkårene.Mer informasjon (kilde)