DANTALLA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DANTALLA er:

NorskEngelsk
DANTALLA

Beskrivelse

Teller ikke-tomme celler som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.

Feltargumentet er valgfritt. Hvis du utelater det, vil DANTALLA telle alle postene i databasen som svarer til vilkårene.Mer informasjon (kilde)