DATEVALUE på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon DATEVALUE er:

EngelskNorsk
DATEVALUE
DATOVERDI

Beskrivelse

Funksjonen DATOVERDI konverterer en dato som er lagret som tekst, til et serienummer som gjenkjennes i Excel som en dato. Formelen =DATOVERDI("1.1.2008") returnerer for eksempel 39448, serienummeret for datoen 1.1.2008.

 Obs!   Serienummeret som returneres av funksjonen DATOVERDI, kan være forskjellig fra eksemplet foran avhengig av systeminnstillingene for dato på datamaskinen.

Funksjonen DATOVERDI er nyttig i tilfeller der et regneark inneholder datoer i et tekstformat som du vil vil filtrere, sortere eller formatere som datoer eller bruke i datoberegninger.

Hvis du vil vise et serienummer som en dato, må du bruke et datoformat på cellen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du viser tall som datoer under Se også.Mer informasjon (kilde)