DATO på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DATO er:

NorskEngelsk
DATO

Beskrivelse

Funksjonen DATO returnerer det sekvensielle serienummeret som representerer en bestemt dato. Formelen

=DATO(2008;7;8)

returnerer for eksempel 39637, serienummeret som representerer 8.7.2008.

 Obs!   Hvis celleformatet var Standard før funksjonen ble skrevet inn, blir resultatet formatert som en dato i stedet for et tall. Hvis du vil vise serienummeret, eller hvis du vil endre datoformatet, velger du et annet tallformat i Tall-gruppen i kategorien Hjem.

Funksjonen DATO er svært nyttig i situasjoner der år, måned og dag levers av formler eller cellereferanser. Du kan for eksempel ha et regneark som inneholder datoer i et format som ikke gjenkjennes i Excel, for eksempel ÅÅÅÅMMDD. Du kan da bruke funksjonen DATO sammen med andre funksjoner til å konvertere datoene til et serienummer som gjenkjennes i Excel. Se tabellen i Eksempel-delen i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.Mer informasjon (kilde)